Skontaktuj się!

BRANŻA PRODUKCYJNA

Ostatnie lata wpłynęły na wiele zmian w Polsce, z różnych przyczyn gospodarczych i ekonomicznych w kraju brakuje przede wszystkim pracowników fizycznych, również z branży produkcyjnej. Wiele mniejszych i większych firm bezskutecznie próbuje zapełnić miejsca pracy. Największe wyzwania stoją przed właścicielami dużych firm, gdzie zatrudnionych jest ponad 250 osób.

Wymagania

Prowadząc rekrutację na stanowiska branży produkcyjnej, szczególną wagę przywiązujemy do specyfiki takiej pracy. Wymagania w pracy na produkcji zależą od stanowiska. Kandydaci muszą być gotowi do pracy w nocy, a także w weekendy i święta, ponieważ produkcja nie może się zatrzymać. Dodatkowo, od pracownika produkcyjnego wymaga się pełnej sprawności psychofizycznej, dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także dyspozycyjności.

Rekrutacja

Zatrudniamy najlepszych, skutecznych rekruterów, których doświadczenie i wiedza pozwalają na odnalezienie i selekcję odpowiednich osób w krótkim czasie. Jesteśmy partnerem dla naszych klientów wspierając i pomagając w wyborze właściwych osób do pracy i zapewniając duże zaplecze informacyjne w temacie zatrudnienia pracowników zagranicznych.