Skontaktuj się!

BRANŻA IT

Branża IT jest niezwykle ważna dla dalszego, prężnego rozwoju polskiej gospodarki. Inwestowanie w nowe technologie oznacza inwestowanie w ludzi, którzy mieliby je tworzyć, a tym samym powstaje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w branży.

Specjaliści

Wybierając pracowników branży IT bierzemy pod uwagę poziom ich wiedzy w potrzebnym obszarze, a także doświadczenie oraz znajomość języków oprogramowania czy systemów operacyjnych. Ważną umiejętnością jest też biegła znajomość języka angielskiego, co jest konieczne ze względu na pracę w środowisku międzynarodowym.

Rekrutacja

Rekrutujemy pracowników dla przedsiębiorców, którzy potrzebują wykwalifikowanych ludzi, którzy będą filarem dla rozwiązań wspierających biznes. Szukamy osób, które opanowały konkretne umiejętności w zakresie branży IT i potrafią skutecznie stosować je w praktyce.