Skontaktuj się!

BRANŻA PRODUKCYJNA

W ostatnich latach w Polsce nastąpiło wiele zmian. Z przyczyn gospodarczych i ekonomicznych w kraju brakuje przede wszystkim pracowników fizycznych, również z branży produkcyjnej. Wiele mniejszych i większych firm bezskutecznie próbuje zapełnić miejsca pracy. Co packing na produkcji jest przydatny głównie z uwagi na oszczędność. Zlecając go firmie zewnętrznej, płaci się jedynie za dane zlecenie, a tym samym unika kosztów stałych. Największe wyzwania stoją przed właścicielami dużych przedsiębiorstw, gdzie zatrudnionych jest ponad 250 osób. Zapotrzebowanie na pracowników w dziale co packing na produkcji jednak wciąż rośnie. Dlatego istotne jest odnalezienie odpowiedniej kadry, która wspomoże działanie firmy. Podczas planowania pracy zwracamy szczególną uwagę na logistykę. Outsourcing jest powszechną praktyką wśród wielu przedsiębiorców. Posiadamy doświadczenie w realizowaniu działań z zakresu pozyskiwania odpowiednich pracowników. W przypadku pracy, takiej jak co packing na produkcji zwracamy uwagę na zaangażowanie i umiejętności kandydatów. Pozwala nam to tworzyć wyspecjalizowane grupy pracownicze. Logistyka i outsourcing to dwie rzeczy, które w efektywny sposób można ze sobą połączyć. Wynajęcie odpowiednich pracowników pozwoli na minimalizację kosztów i usprawnienie procesów, aby magazyn działał sprawnie. Logistyka magazynowa jest bardzo ważna w sytuacjach, kiedy brakuje odpowiedniej liczby pracowników. Polega ona w dużej mierze na przekazywaniu zadań do wykonania firmie zewnętrznej.

Wymagania

Prowadząc rekrutację do pracy w branży produkcyjnej, szczególną wagę przywiązujemy do specyfiki takiego zatrudnienia. Wymagania w pracy co packing na produkcji zależą od stanowiska. Kandydaci muszą być gotowi do pracy w nocy, a także w weekendy i święta, ponieważ fabrykacja nie może się zatrzymać. Dodatkowo, od pracownika produkcyjnego wymaga się pełnej sprawności psychofizycznej, dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także dyspozycyjności. Logistyka magazynowa jest bardzo ważna, a wszelkie umiejętności z nią związane są istotne. Tego typu kompetencje dotyczące planowania, rozładunku i zarządzania towarem potrafią zaważyć na decyzji zatrudniającego daną osobę. Logistyka magazynowa ma na celu minimalizację wszelkich kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości pracy. To ważny aspekt dla każdej firmy, ponieważ nieodpowiednie zapakowanie produktów czy opóźnienia zamówień będą przekładać się na negatywne opinie wśród klientów, zatem doświadczenie i właściwe kwalifikacje osób podejmujących pracę są niezbędne. Poprzez to staramy się poszukiwać i dobierać pracowników, którzy rozumieją specyfikę logistyki magazynowej i są w stanie odpowiednio wykorzystać ją podczas pracy. W ten sposób będzie ona bardziej wydajna i umożliwi pracodawcy usprawnienie procesów logistycznych w firmie.

Rekrutacja

Zatrudniamy najlepszych, skutecznych rekruterów, których doświadczenie i wiedza pozwalają na odnalezienie i selekcję odpowiednich osób w krótkim czasie. Jesteśmy partnerem dla naszych klientów, wspierając, a także pomagając w wyborze właściwych osób do pracy przy procesach, których wymaga logistyka i outsourcing. Zapewniamy również duże zaplecze informacyjne w temacie zatrudnienia pracowników zagranicznych. Rekrutujemy specjalistów z dziedzin takich jak logistyka magazynowa. Pomagamy w budowaniu satysfakcjonującej ścieżki kariery i tworzeniu profesjonalnych zespołów pracowniczych. Z naszym wsparciem Twoja firma może mieć szansę na udoskonalenie procesów logistyki i outsourcingu. Doskonale dobrana kadra pracownicza i starannie przeprowadzona rekrutacja są świadectwem naszego profesjonalizmu.