Skontaktuj się!

KIEROWCA TIR

Rekrutacja  na stanowisko pracy kierowcy samochodu ciężarowego wymaga wyjątkowych kompetencji, ze względu na wysoką odpowiedzialność w tym zawodzie. Osoba wybrana w procesie rekrutacji, powinna wykazać zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie do wykonywania zawodu kierowcy.

WYMAGANIA

Kładziemy nacisk na spełnianie powyższych oczekiwań, ponieważ rozumiemy jak wymagający jest rynek transportu i jak ważne jest, by wybrana osoba nie zawiodła na swoim stanowisku. Dodatkowymi cechami kandydatów, które przekonują nas do wyboru właściwego dla Państwa pracownika jest sprawność fizyczna, odporność psychiczna, kultura osobista, ale przede wszystkim brak uzależnień od narkotyków, alkoholu, środków obniżających odpowiedzialność.

Rekrutacja

Nasi rekruterzy rozróżniają kluczowe kompetencje w zawodzie kierowcy na twarde i miękkie. Kompetencje twarde, to te potwierdzone przez certyfikaty, świadectwa, itd. Dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu to: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacje miękkie natomiast, to umiejętności takie jak: koncentracja, cierpliwość, rozwaga, refleks, opanowanie.